L2 2017

 
matka: Heidy od Hoblinka             otec: Ceasar von Schtaubing
(???, dlouhá)                             (medový,páskovaný,dlouhá)
 
datum narození: 1.3.2017
 
počet: 10
 
   

Lucky od Hoblinky


medový

páskovaný

srst: dlouhá
 pí.Picková

 Lady od Hoblinky


medová

páskovaná

srst: dlouhá
pí.Zemanová

Lara od Hoblinky


medová

srst: dlouhá
 pí.Rojíčková

Lily od Hoblinky


medová

srst: dlouhá
 pí.Hájková

Lisa od Hoblinky


krémová

srst: dlouhá

 pí.Hospodková

Loriane od Hoblinky


krémová

páskovaná

srst: dlouhá

pí.Buchtelová

Larissa od Hoblinky


bílá

srst: dlouhá


pí.Bartková

Lia od Hoblinky


bílá

srst: dlouhá


rezervace: pí.Tesařová

Leila od Hoblinky


bílá

srst: dlouhá


rezervace: pí.Bartková

Lulu od Hoblinky


bílá

srst: dlouhá


rezervace: pí.Tesařová